top of page
mockup8.png

כתובות דרכנו

מתוך הרצון שלנו להפוך את הכתובה למשהו נצחי, עגול ושלם, שלם כמו הרגע בו התחייבתם זה לזו, נולדו היצירות שלפניכם.

 

רצינו לאפשר לכם לעבור על פני היצירה התלויה בחלל הבית שלכם ולהיזכר שאתם מברי המזל האלה, שזוכים להיות אהובים על ידי מישהו ואוהבים מישהו בחזרה.

bottom of page